Telefonisch spreekuur


Telefonisch terugbelspreekuur

U belt tussen08.00u-10.00u naar de praktijk en vraagt om een telefonisch consult. De huisarts belt u dan later die dag, op een afgesproken tijdstip terug.

Uitslagen
Bel voor uitslagen tussen 10.30-11.30u U kunt ook een bandje  krijgen, daarop worden tijden aangegeven dat de assistente bereikbaar is in de middag.